Door 30

Door 30
Door 30 The outer ring of this crater is 715 kilometers in diameter. NASA / JHUAPL / Smithsonian Institution / Carnegie Institution of Washington