Voyager 3 team

Voyager 3 team
Voyager 3 team From left to right: Daniel Sundström, Torbjörn Holmqvist, Peter Rosén, Göran Strand, Johan Warell, Martin Högberg, and Roger Utas.