A possible caldera on Titan

A possible caldera on Titan
A possible caldera on Titan NASA / JPL-Caltech