The Sun from SOHO, June 10, 2015

The Sun from SOHO, June 10, 2015
The Sun from SOHO, June 10, 2015 Mars is the brightest dot in the upper left quadrant of the photo. ESA / NASA / SOHO