Mount Erebus Caldera, Antarctica

Mount Erebus Caldera, Antarctica
Mount Erebus Caldera, Antarctica Michael Carroll / Rosaly Lopes