Soyuz TMA-19M approaches station

Soyuz TMA-19M approaches station
Soyuz TMA-19M approaches station Sergey Volkov / Roscosmos (cropped)